.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมันผลิตภัณฑ์  SMT001  เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผง
       วัตถุประสงค์        เพื่อให้การบำบัดน้ำเสีย ลดค่าบีโอดี กำจัดกลิ่นเหม็นเป็นไปทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดระยะทาง สถานที่ จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผง นำไปผสมกับกากน้ำตาลในท้องถิ่นเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม
       เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดผง SMT001 ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ มีจำนวนหลายพันล้านตัว มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบโฮเดรต และสลายเซลลูโลส เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ  Anaerobic Bacteria กลุ่ม Bacillus  subtilis, Bacillus mesentericus, Pediococcus , Steptococcusfecalis, Candida utilis, Saccharomyces  cerevisiae
       จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์ ที่คัดเลือกสายพันธุ์ มีดังนี้
1.        กลุ่มยีสต์ (Yeasts)
2.        กลุ่มผลิตกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria)
3.        กลุ่มสังเคราะห์แสงผลิตออกซิเจนPhotosynthetic Bacteria
4.        กลุ่มบาซิลลัส (Bacillus Bacteria)
ส่วนผสมในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ SMT ชนิดผง (SMT001)
1.        หัวเชื้อจุลินทรีย์ SMT ชนิดผง (SMT001)
2.        กากน้ำตาล
3.        น้ำเปล่า
       วิธีการผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ (SMT001) รวม 100 ลิตร
1.        หัวเชื้อจุลินทรีย์ SMT ชนิดผง (SMT001)                50        กรัม
2.        กากน้ำตาล                                                4        ลิตร
3.        น้ำเปล่า                                                96        ลิตร
       อัตราและวิธีการใช้
       การใช้งานนำจุลินทรีย์ที่ผสมครบ 7 วันจำนวน 1 ลิตรต่อน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com/
http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  8/11/2561 เวลา 20.00 น.