.
กำจัดกลิ่นเหม็น จดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร บริหารหมู่บ้านจัดสรร บริหารอาคารชุด ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน

ปัญหาค่าบีโอดีเกินค่ามาตรฐานจะหายไปหากใช้จุลินทรีย์ SMT
ลดค่าบีโอดี ลดค่าBOD ลดค่า bod
       ลดค่าบีโอดี สลายไขมัน กำจัดกลิ่นเหม็น โดยมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศในการทำงานสามารถบำบัดน้ำเสียโดยการย่อยสลายสารอินทรีย์วัตถุในน้ำเสียให้สะอาดได้ดี นอกจากนี้จะมีแบคทีเรียสังเคราะห์แสงและแบคที่เรียหมักที่มีประสิทธิภาพอาศัยอยู่ด้วยกันในขั้นแรกอินทรีย์วัตถุจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียหมักและละลายไปกับน้ำ ซึ่งแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำจะย่อยอินทรีย์วัตถุให้หมดไปพร้อมกับผลิตแอนติออกซิเดนท์ขึ้นจำนวนมาก จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เปลี่ยนของเสียเป็นของดี
     กลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในถังบำบัดน้ำเสีย
1. กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
2. กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติค
3. กลุ่มจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน
4. กลุ่มจุลินทรีย์เอคทีโนมัยซีทส์
5. กลุ่มจุลินทรีย์ยีสต์ติดต่อ
บริษัท พรีม อินเตอร์เกรท แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท บริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย จำกัด
อาจารย์ประกิตกาญจนาโกวิทย์        มือถือ 085-969-2424
370/2 อาคารแฟร์ทาวน์เวอร์สุขุมวิท 50 พระโขนง คลองเตย กทม. 10260
http://www.thaimanage.com/
http://www.prakit.net/
Email :  thaimanage@gmail.com
ปรับปรุงวันที่  8/11/2561 เวลา 20.00 น.